MULTIHOST.BG - Уникални Хостинг Решения

Условия за ползване

Правила за регистриране и ползване на домейни

Всички физически лица, фирми или организации, които отговарят на условията в този документ могат да регистрират домейн имена.

Заявките за регистрацията на домейн имена се обслужват по реда на тяхното постъпване.
При използване на услугата регистрация на домейн Вие изрично се съгласявате с Условията за регистрация описани подробно в този документ.

Избор на домейн име
Домейните, които се заявяват за регистрация, трябва да отговарят на определени изисквания, за да бъдат приети за регистрирация. Домейн името може да се състои от букви от латинската азбука (A-Z), цифрите от 0 до 9 и символа „-“ (тире). Избраното от Вас домейн име не може да започва или да завършва със символа „-“ (тире) в началото или края. Избраното домейн име трябва да бъде свободно (да не е налично в базата данни на ICANN /международната организация която изпълнява ролята на регистър на домейн имена/). След като клиентът, който желае да регистрира домейн, състави името съобразно изискванията, то той трябва да се увери в неговата уникалност. Проверката за уникалност на имената на домейни се извършва чрез справка в регистъра с регистрираните имена - наричан още WHOIS. Ако името не присъства в регистъра до момента, то то е свободно за регистриране.

Регистрацията на домейн име Е окончателна. Заплатената сума НЕ подлежи на възстановяване. Регистрацията на домейн име се извършва на името на клиента и той става едноличен собственик на регистрирания домейн. При използване на услугата регистрация на домейн Вие декларирате, че изрично сте запознати и се съгласявате, че сумата заплатена за регистрация на домейн НЕ подлежи на възстановяване . В случай на закупуване на хостинг от multihost.bg заедно с регистрация на домейн име, клиентът има право да получи плащането си обратно в рамките на първоначалния 30 дневен срок, като сумата за регистрация на домейн ще бъде приспадната от общата цена. При отказ от хостинг услугите на multihost.bg, клиентът има право да премести регистрирания домейн при друга хостинг компания. Таксата за регистрация на домейн не подлежи на възстановяване.

Задължения на клиента
Клиентът носи отговорност за достоверността на предоставената от него информация и се задължава при промяна своевременно да уведоми multihost.bg.

При попълване на формуляра за регистрация клиентът посочва "лице за контакт", което ще получава съобщения от multihost.bg. Данните му винаги трябва да са актуални и верни, за да може при нужда multihost.bg да установи връзка с клиента.

multihost.bg не проверява по време на регистрацията дали избраното от клиента домейн име нарушава по някакъв начин нечия търговска марка, права или закона като цяло. Клиентът носи изключителна отговорност избраното от него домейн име да не нарушава чужди търговски марки, права или да представлява обида за трети лица.

Срокът за регистрация на избраното от Вас домейн име е 24 часа след получаване на плащането от Ваша страна.

Защита на личните данни и конфиденциалност
При попълването на формуляра за регистрация, според изискванията на ICANN, (международната организация която изпълнява ролята на регистър на домейн имена) ние сме задължени да събираме лична информация за собственика на домейна. Тази информация включва данни като, но не само:
  • Вашите имена
  • Вашата електронна поща /email/
  • Пощенски адрес
  • Телефонни и факс номера
Клиентът носи отговорност за достоверността на данните предоставени от него при попълване на формуляра за регистрация на домейн име. Събраните данни се прилагат към регистрираното домейн име при спазване на съществуващите норми и правила за конфиденциалност на личната информация и са публично достъпни посредством услугата WHOIS. ICANN задължава всички регистратори на домейн имена да направят така, че тази информация, както и датите на създаване и изтичане на срока на регистрацията, заедно с DNS записите, да е публично достъпна чрез интерактивен уеб сайт и "port 43" WHOIS информационна услуга. Това е така наречената "WHOIS информация". multihost.bg не може да гарантира, че ще има възможност да контролира по какъв начин ще бъде използвана WHOIS информацията в публичното пространство. Това може да представлява нарушение на закона за опазване на личната информация.

Блокиране на домейн име
Домейн име може да бъде блокирано в следните случаи:
  • Когато собственикът му не изпълнява задълженията си по раздел II от този договор.
  • Като резултат от възникнал между две или повече страни спор върху избрано домейн име или в резултат на съдебно решение.
  • Ако регистрираното домейн име очевидно нарушава действащото законодателство на Република България.
При всички случай първо се изпращат предупреждения до собственика на домейн името. В нито един от трите случая multihost.bg не носи никаква отговорност към собственика на домейн името.

Други

Отговорност
  • Собственикът на домейн името носи изцяло отговорността пред трети лица за избора на името, което използва.
  • Собственикът на домейн името не може да държи отговорен multihost.bg, както и неговите служители, отговорни за всякакви загуби, повреди, отговорности, искания или разходи, произтичащи от искания на трети лица, ако са свързани с правото на ползване на домейна.
  • multihost.bg носи отговорност само за действия или бездействия, извършени с умисъл и/или груба небрежност.
Действието на този договор се прекратява след изтичането на срока на притежаваното от клиента домейн име. При прехвърляне на домейн името действието на договора се пренася върху новия собственик веднага след приключването на процедурата.

Комуникацията между страните по договора се извършва по електронна поща или телефон. За целта се използват данните, предоставени при попълването на формуляра за регистрация на домейн името.

multihost.bg си запазва правото да откаже регистрацията на дадено домейн име, без допълнителни обяснения от негова страна. multihost.bg не може да бъде отговорен за нанесени вреди, в следствие от този отказ.

Тези общи условия и всякакви взаимоотношения между multihost.bg и клиента действат съгласно действащото законодателство на Република България.

Речник
1. Регистър – организацията която се грижи за регистрацията на домейн имена.
2. Домейн име – образувано от букви от A-Z от латинската азбука и/или цифри, като в него може да се включва знакът "-" (тире). Избраният домейн трябва да отговаря на изискванията, описани в настоящите Общи условия.
3. Клиент/собственик – лицето, на чието име е регистриран избран от него домейн.
4. Регистратор - търговец, осъществяващ посредничеството между клиента и регистъра при регистрацията на домейн име.


.US domain requirements (NEXUS)

There are additional contact attributes required:
1. Nexus Category.
2. Nexus Country.
3. Application Purpose.


.CA domain requirements

There are additional contact attributes required:
1. Legal Type.
2. Registrant of domain (individual or companys name).
3. Optional description of Registrant.
4. Trademark Number.
5. Organization registered location.


.DE domain requirements

Should you seek to register a .DE second level domain name you, the registrant, must also agree to the terms of the .DE registration terms and conditions in German (an English translation is provided for the convenience of English speakers, but the terms as found in the German agreement are the authoritative and legally binding terms).

You should be aware that the terms of registering second level domain in the .DE namespace are not well documented. For example, fees for a second level domain registration in the .DE namespace are charged on a monthly basis. Registrars, however, may provide fee payment services which would allow you to pre-pay for longer time periods. If you pre-pay for a longer period of time, you will not be given a refund by this registrar if you elect to cancel your registration prior to the end of your pre-paid period. Also, a second level domain registration in the .DE namespace is for life, though you may cancel your registration by providing one month's notice to DENIC. If you do not cancel your registration and you stop paying the required registration fees through this registrar, then this registrar will stop making payments to DENIC on your behalf, at which time DENIC may attempt to bill you directly (and not through this registrar). After a certain period of non-payment, DENIC may then terminate your domain name registration, though it is not clear to this author whether you would also be released from the requirement that you pay the registration fees incurred prior to termination by DENIC. If you stop paying the required registration fees, this registrar may, but is not required to, terminate your .DE domain name registration on your behalf. It is not clear to this author where these terms are spelled out for prospective .DE registrants, so you are encouraged to perform your own due diligence to your own satisfaction before making the decision to register a second level domain registration in the .DE namespace.
.CO.UK domain requirements

There are additional contact attributes required:
1. Specify legal type from the list below.
2. Provide company identification number (required for Legal Types noted).
3. Specify the name of the Registrant / Company (Careful - This can not be changed easily.)


.ORG.UK domain requirements

There are additional contact attributes required:
1. Specify legal type from the list below.
2. Provide company identification number (required for Legal Types noted).
3. Specify the name of the Registrant / Company (Careful - This can not be changed easily.)


.EU domain requirements

To register a .EU domain name, you must meet one of the following requirements: i) Undertakings having their registered office, central administration or principal place of business within the European community; ii) Organizations established within the European Community without prejudice to the application of national law; iii) Natural persons resident within the European Community.


eXTReMe Tracker


Copyright © 2008